V pondělí 18.11.2019 nebude přítomna účetní na obecním úřadě v Pístech z důvodu služební cesty.

Celý článek

Prodej kalendáře Sadská v proměnách času I. díl. Cena 149,- Kč.

Na obecním úřadě v Pístech je možné zakoupit kalendář Sadská v proměnách času I. díl za cenu 149,- Kč. Koupí tohoto kalendáře přispějete 50,- Kč na opravu kaple Bolestné panny Marie.

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Posvícenská zábava 23. listopadu 2019 od 20:00 hodin v hostinci U Kyselů

ČZS Písty si Vás dovoluje pozvat na Posvícenskou zábavu, která se koná v sobotu 23. listopadu 2019 od 20:00 hodin v hostinci U Kyselů v Pístech.

K tanci hraje skupina J.B.BAND, vstupné 100,- Kč.

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Stočné za III. čtvrtletí 2019 je možné platit v pokladně obecního úřadu v Pístech v úředních hodinách.

Celý článek

Povinné čipování psů od 1. ledna 2020

Povinné čipování psů od 1. ledna 2020

Dovolujeme si upozornit všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020, musí být každý pes označen elektronickým čipem. Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku,  v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.  Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Sankce za nedodržení se mohou pohybovat  od 20 do 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

V našem okolí provádí povinné čipování psů například:

MVDr. Josef Břečka

Veterinární klinika Socrates s.r.o.

 

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Rekonstrukce úpravny vody v Pístech

Úpravna vody v Pístech prochází celkovou rekonstrukcí-technologie úpravy vody a stavební úpravy celého objektu za provozu. Z tohoto důvodu může docházet ke krátkodobým výpadkům v dodávce pitné vody a může být snížena kvalita dodávané pitné vody – změna zabarvení.

Předpokládaný termín ukončení prací je jaro 2020.

O přerušení dodávky vody se bude VAK Nymburk snažit včas informovat.

Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek