Od 30.11.2021 (úterý) do 2.12.2021 (čtvrtek) nebude obsluhovat zastávky Písty a Písty Temac linka autobusu č. 433!

Z důvodu havarijní opravy železničního přejezdu mezi Hořátví a Zvěřínkem bude v těchto dnech dočasně změněna trasa na lince PID č. 433. Tato linka nebude jezdit na zastávky Písty a ani Písty Temac. Ráno děti, kteří jezdí tímto autobusem do Nymburka do školy a občané do Nymburka do práce, musí jet autobusem linky č. 443, která odjíždí ze zastávky Písty, Temac již v 7:08 hod.

Celý článek

Zhoršení signálu a zpomalení přenosových rychlostí mobilních operátorů.

Z důvodu zbourání komínu v areálu firmy KBP Zvěřínek, kde byly umístěny vysílače mobilních operátorů došlo v obci Písty ke zhoršení signálu a zpomalení přenosových rychlostí.

Dočasně umístěná mobilní stanice  není plnohodnotnou náhradou. Na řešení této situace se intenzívně pracuje, ale termín vyřešení tohoto problému nelze nyní odhadnout.

Celý článek

Sběrný dvůr obce Písty bude od 4.12.2021 do 31.3.2022 otevřen pouze hodinu, a to od 9,00 do 10,00 hodin.

Celý článek

Prodej vánočních stromků – Firma DEBLICE-lesy od 27.11.2021

“Firma DEBLICE-lesy prodává od soboty 27. listopadu 2021 vánoční stromky a to ve svém areálu v Deblicích v obci Dymokury v pracovní dny do půl páté, v soboty a neděle dopoledne do 11 hodin.

Nabízíme nejširší výběr – borovice, smrky i jedle všech výšek, které frézujeme i balíme. Stromky přímo od českého pěstitele.

Celý článek

Obecní úřad Písty upozorňuje občany, že je zakázáno na jejich soukromých pozemcích pálit trávu, plasty a domovní odpad.

Celý článek

Oznámení nálezu – jízdní kolo

Dnes bylo v obci Písty nalezeno jízdní kolo. Uloženo je na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Oznámení nálezu – v obci Písty byly nalezeny klíče, uloženy jsou na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Odpady v roce 2021

Svozový den pro vývoz popelnic v roce 2021 je pátek.

Technické služby Nymburk budou popelnice vyvážet na svozovou známku roku 2020 do 28. února 2021. Od 1. března 2021 bude nutné mít vylepenou svozovou známku na rok 2021.

Sazba poplatku činní 700,- Kč na občana přihlášeného v obci. Sazba poplatku činní 950,- Kč na rekreační objekt, nebo nemovitost bez přihlášení osob v obci. Dle OZV č. 1/2019, článek

6 bod a),b),c),d,)e,)g,) je možnost poskytnout slevu, nebo osvobození od poplatku o které je však nutno v roce 2021 písemně požádat.

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek