Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.10.2021 v době od 7:30 do 16:00

v těch číslech popisných: 8-13,15-21,23,24,25,30,33,49,54,60,62,64,65,67,71,72,74-81,

87,89,90,92-96,100,101,102,103,109,110,115,119,123,129,130,132,134,137,138,142,

144-156,159,160,165,167,168,170-176,178,180,181,183,184,190,191,192,194,195,199

206,210,213,214,222

na těchto číslech parcelních: 70/5,83/6,96/5,96/12,96/59,96/64,106/9,106/25,

106/26,106/29,106/41,106/42,106/45,106/53,105/55,298,307

Celý článek

Senior odpoledne v jídelně Temac Zvěřínek 27.9.2021 od 14,00 do 17,00 hodin, vstup 60,- Kč. Hraje Trio Peprmint. Občerstvení.

Celý článek

Sběr objemného a nebezpečného odpadu v sobotu 9. října 2021 od 9,00 do 11,00 hodin ve sběrném dvoře obce Písty.

Nebude se přijímat tento odpad: pneumatiky

odpad s obsahem asbestu

IPA a výrobky obsahující asfalt

stavební odpad

Celý článek

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Písty v pátek 1.10.2021 od 18,00 hodin v pohostinství u Kyselů.

Program: Zahájení

Zpráva o činnosti obce

Diskuse

Celý článek

Zájezd na zámek Sychrov v úterý 28.9.2021 odjez od zastávky v Pístech 9,30 hodin.

Pořádá: Klub písteckých seniorů, cena zájezdu pro seniory a děti je 100,- Kč, ostatní 200,- Kč.

Podle zájmu se půjdeme podívat do reprezentativních pokojů, nebo do nově otevřených soukromých apartmánů.

Hlásit se můžete u p. Moniky Fandákové, nebo na obecním úřadě u p. Lenky Doubravové – tel.: 325512082

Celý článek

Obecní úřad Písty upozorňuje občany, že je zakázáno na jejich soukromých pozemcích pálit trávu, plasty a domovní odpad.

Celý článek

Oznámení nálezu – jízdní kolo

Dnes bylo v obci Písty nalezeno jízdní kolo. Uloženo je na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Oznámení nálezu – v obci Písty byly nalezeny klíče, uloženy jsou na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Odpady v roce 2021

Svozový den pro vývoz popelnic v roce 2021 je pátek.

Technické služby Nymburk budou popelnice vyvážet na svozovou známku roku 2020 do 28. února 2021. Od 1. března 2021 bude nutné mít vylepenou svozovou známku na rok 2021.

Sazba poplatku činní 700,- Kč na občana přihlášeného v obci. Sazba poplatku činní 950,- Kč na rekreační objekt, nebo nemovitost bez přihlášení osob v obci. Dle OZV č. 1/2019, článek

6 bod a),b),c),d,)e,)g,) je možnost poskytnout slevu, nebo osvobození od poplatku o které je však nutno v roce 2021 písemně požádat.

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek