V pátek 14. května 2021 nebude přítomna účetní na obecním úřadě Písty.

Celý článek

SDH Písty provede v sobotu 22. května 2021 v dopoledních hodinách svoz železného šrotu.

Železný šrot určený k odvozu prosíme, připravte před Váš dům.

Celý článek

Firma Havelka nabízí “Jarní slevy uhlí+uhloterie”, doprava a pás zdarma. kontakt: tel.: 602489489, www.havelka.cz

Celý článek

Firma Deblice-lesy vyhlašuje “Letní akci na dřevěné brikety a dřevní pelety” informace na: www.deblicelesy.cz

Celý článek

Sběr objemného a nebezpečného odpadu bude v sobotu 15.5.2021 od 9,00 do 11,00 hodin ve sběrném dvoře obce Písty

Nebude se přijímat tento odpad: stavební odpad, pneumatiky, motorové oleje a předměty obsahující asbest, asfalt, IPU.

Celý článek

Obecní úřad Písty upozorňuje občany, že je zakázáno na jejich soukromých pozemcích pálit trávu, plasty a domovní odpad.

Celý článek

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Podrobné informace v sekci úřední deska, ostatní informace.

Celý článek

Oznámení nálezu – jízdní kolo

Dnes bylo v obci Písty nalezeno jízdní kolo. Uloženo je na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Oznámení nálezu – v obci Písty byly nalezeny klíče, uloženy jsou na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Výuka angličtiny v Pístech

Zkušená lektorka nabízí výuku angličtiny začátečníkům i pokročilým. Cena 220,- Kč za 60 minut ( v Pístech u Nymburka), nebo 280,- Kč v přilehlých obcích. Skupiny dohodou.

Kontakt: rony89@email.cz, nebo 602892538.

Celý článek

Odpady v roce 2021

Svozový den pro vývoz popelnic v roce 2021 je pátek.

Technické služby Nymburk budou popelnice vyvážet na svozovou známku roku 2020 do 28. února 2021. Od 1. března 2021 bude nutné mít vylepenou svozovou známku na rok 2021.

Sazba poplatku činní 700,- Kč na občana přihlášeného v obci. Sazba poplatku činní 950,- Kč na rekreační objekt, nebo nemovitost bez přihlášení osob v obci. Dle OZV č. 1/2019, článek

6 bod a),b),c),d,)e,)g,) je možnost poskytnout slevu, nebo osvobození od poplatku o které je však nutno v roce 2021 písemně požádat.

Celý článek

Sběrný dvůr obce Písty bude do odvolání otevřen každou sobotu od 9,00 – 10,00 hodin.

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek