Přerušení dodávky elektrické energie dne 26.1.2020 v době od 7:30 do 15:30

ČEZ Distribuce oznamuje přerušení dodávky elektrické energie na těchto číslech popisných a číslech parcelních:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 49, 54, 60, 62, 65, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 115, 119, 126, 128, 130, 134,

137, 138, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 165, 167, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 190, 191, 192, 194, 195, 199, 213, 214, 222, č. 924835, č. 1248963, č. 1248964, č. 1248965, č. 1248969, parc. č. 19/3, parc. č. 61/18, parc. č. 61/21, parc. č. 70/5, parc. č. 83/6, parc. č. 83/26, parc. č. 83/28, parc. č. 83/32, parc. č. 83/37, parc. č. 106/10, parc. č. 106/25, parc. č. 106/26, parc. č. 106/35, parc. č. 106/36, parc. č. 106/41, parc. č. 106/42, parc. č. 106/45, parc. č. 106/53, parc. č. 106/55, parc. č. 307, č. 79/16, č. p.289/3, č. p79/17.

Celý článek

Prodejna potravin v obci Písty bude otevřena v druhé polovině měsíce ledna 2021.

Celý článek

Odpady v roce 2021

Svozový den pro vývoz popelnic v roce 2021 je pátek.

Technické služby Nymburk budou popelnice vyvážet na svozovou známku roku 2020 do 28. února 2021. Od 1. března 2021 bude nutné mít vylepenou svozovou známku na rok 2021.

Sazba poplatku činní 700,- Kč na občana přihlášeného v obci. Sazba poplatku činní 950,- Kč na rekreační objekt, nebo nemovitost bez přihlášení osob v obci. Dle OZV č. 1/2019, článek

6 bod a),b),c),d,)e,)g,) je možnost poskytnout slevu, nebo osvobození od poplatku o které je však nutno v roce 2021 písemně požádat.

Celý článek

Placení poplatků v roce 2021

Stočné za 2. pololetí roku 2020 se bude platit na základě vystavené faktury, kterou občané obdrží na přelomu ledna a února 2021.

Termín od kdy se bude platit poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů bude oznámen během měsíce ledna 2021.

Celý článek

Sběrný dvůr obce Písty bude do odvolání otevřen každou sobotu od 9,00 – 10,00 hodin.

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek