V pátek 12.10.2018 nebude přítomna účetní na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Stočné za 3. čtvrtletí roku 2018 se bude platit od pondělí 15.10.2018

Celý článek

Odečet elektroměrů v obci Písty 8. října -10.října 2018

Od 8.října do 10.října 2018 bude v obci Písty probíhat odečet elektroměrů. Budou se zapisovat všechny elektroměry bez ohledu na dodavatele elektrické energie. Žádáme majitele nemovitostí, kteří nebudou v této době přítomni ve svých domech, aby stav elektroměru opsali a dali na místo viditelné z ulice.

Celý článek

Omezení provozu na rekonstruované silnici od MŠ ke hřišti

Od 26.9.2018 po dobu cca 14-ti dnů, bude v době cca od 8,00 do 16,00 hodin neprůjezdná rekonstruovaná ulice od Mateřské školy ke hřišti z důvodu výkopových prací při výměně vodovodních přípojek. Žádáme občany, kteří budou potřebovat vyjet svými automobily, aby si je přeparkovali na náves a počítali s tímto omezením.
V nutném případě je výjimečně možnost vyjet z uzavřené části obce lesní cestou na Sadskou. Městský úřad Sadská povolil tuto výjimku, policie
nebude toto postihovat.

Celý článek

Přerušení dodávky vody – v rekonstruované ulici ke hřišti

Z důvodu výměny uzávěrů vody k jednotlivým domů v rekonstruované ulici k hřišti ( od obecní garáže ke hřišti a domy okolo ) bude v období od 26. září do cca 10. října 2018 během dne docházet k přerušení dodávky vody. Voda nepoteče zhruba od 30 minut, maximálně do 2 hodin. Přesnou dobu přerušení dodávky vody nelze odhadnout. V tomto období může být zhoršena kvalita dodávané vody – změna zabarvení.

Celý článek

Rekonstrukce komunikace od MŠ ke hřišti bude zahájena 24.9.2018.

Obec Písty oznamuje, že dnem 24.9.2018 bude zahájena rekonstrukce komunikace od MŠ k veřejnému hřišti. Rekonstrukci bude provádět společnost HALKO s.r.o. s termínem dokončení nejpozději do konce listopadu 2018. Při této příležitosti budou vyměněny uzávěry přívodu vody k jednotlivým domům v této ulici. V rámci výměny uzávěrů si mohou vlastníci domů, které bezprostředně sousedí s opravovanou komunikací, vlastním nákladem také případně vyměnit vodovodní přípojky na svém pozemku.
Informace s upřesněným harmonogramem průběhu prací a termínů omezení provozu na komunikaci budou dotčeným obyvatelům sdělovány průběžně obvyklým způsobem, tj. veřejným rozhlasem, na webových stránkách obce a písemně do poštovních schránek.

Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek