Prodej kuřic – pátek 28. února 2020 v 11,30 hod u hasičské zbrojnice v Pístech

Drůbežárna Mírovka, firma Svoboda a Havel, Druh: ISA BROWN – HNĚDÉ, MORAVIA BSL – ČERNÉ

Stáří: 20 týdnů, Cena: 195,- Kč/ks

Informace a objednávky na tel.: 777 98 98 47, www.druberaznamirovka.cz

Celý článek

Prodej kuřic – středa 26. února 2020 v 9,40 hod. v Pístech u autobusové zastávky.

Firma Svoboda – Lučice, drůbežárna Mírovka. Barva červená a černá, stáří 17 týdnů, cena 155,- Kč/kus

Možno objednat: 569489358, svoboda.lucice@seznam.cz

Celý článek

Od března 2020 budou Technické služby Nymburk vyvážet popelnice s vylepenou svozovou známkou na rok 2020. Bez známky nebude popelnice vyvezena.

Celý článek

Popelnice s vylepenou svozovou známkou na rok 2019 – modrou, svoz 1x za 14 dní se v roce 2020 bude vyvážet do konce února každý týden !!!

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Odvoz popelnic a poplatek za komunální odpad za rok 2020

Svozový den pro odvoz popelnic je pátek. Na svozové známky roku 2019 budou Technické služby Nymburk vyvážet popelnice do konce února. Od března bude nutné mít vylepenou svozovou známku na rok 2020.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 je stanoven ve výši 950,- Kč. Úleva se poskytuje osobám přihlášeným v obci ve výši 250,- Kč. Osoba  přihlášená v obci zaplatí 700,- Kč.

Poplatek se začne platit v pokladně obecního úřadu Písty, v úředních hodinách,  od pondělí 20. ledna 2020.

Celý článek

Sběrný dvůr obce Písty bude od 7.12.2019 do 14.3.2020 otevřen každou sobotu od 9,00-10,00 hodin.

Celý článek

Prodej kalendáře Sadská v proměnách času I. díl. Cena 149,- Kč.

Na obecním úřadě v Pístech je možné zakoupit kalendář Sadská v proměnách času I. díl za cenu 149,- Kč. Koupí tohoto kalendáře přispějete 50,- Kč na opravu kaple Bolestné panny Marie.

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Povinné čipování psů od 1. ledna 2020

Povinné čipování psů od 1. ledna 2020

Dovolujeme si upozornit všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020, musí být každý pes označen elektronickým čipem. Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku,  v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.  Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Sankce za nedodržení se mohou pohybovat  od 20 do 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

V našem okolí provádí povinné čipování psů například:

MVDr. Josef Břečka

Veterinární klinika Socrates s.r.o.

 

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Rekonstrukce úpravny vody v Pístech

Úpravna vody v Pístech prochází celkovou rekonstrukcí-technologie úpravy vody a stavební úpravy celého objektu za provozu. Z tohoto důvodu může docházet ke krátkodobým výpadkům v dodávce pitné vody a může být snížena kvalita dodávané pitné vody – změna zabarvení.

Předpokládaný termín ukončení prací je jaro 2020.

O přerušení dodávky vody se bude VAK Nymburk snažit včas informovat.

Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek