Rekonstrukce komunikace od MŠ ke hřišti bude zahájena 24.9.2018.

Obec Písty oznamuje, že dnem 24.9.2018 bude zahájena rekonstrukce komunikace od MŠ k veřejnému hřišti. Rekonstrukci bude provádět společnost HALKO s.r.o. s termínem dokončení nejpozději do konce listopadu 2018. Při této příležitosti budou vyměněny uzávěry přívodu vody k jednotlivým domům v této ulici. V rámci výměny uzávěrů si mohou vlastníci domů, které bezprostředně sousedí s opravovanou komunikací, vlastním nákladem také případně vyměnit vodovodní přípojky na svém pozemku.
Informace s upřesněným harmonogramem průběhu prací a termínů omezení provozu na komunikaci budou dotčeným obyvatelům sdělovány průběžně obvyklým způsobem, tj. veřejným rozhlasem, na webových stránkách obce a písemně do poštovních schránek.

Celý článek

VAK Nymburk bude během měsíce září provádět odečet vodoměrů v obci Písty. Termín nelze upřesnit. Žádáme majitele nemovitostí, kteří nebudou ve svých domech, aby stav vodoměru opsali a umístili na místo viditelné z ulice

Celý článek

Sběr objemného a nebezpečného odpadu 22.9.2018, 8,30 -10,30 na sběrném dvoře obce Písty

Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek