Odvoz popelnic a poplatek za komunální odpad za rok 2020

Svozový den pro odvoz popelnic je pátek. Na svozové známky roku 2019 budou Technické služby Nymburk vyvážet popelnice do konce února. Od března bude nutné mít vylepenou svozovou známku na rok 2020.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 je stanoven ve výši 950,- Kč. Úleva se poskytuje osobám přihlášeným v obci ve výši 250,- Kč. Osoba  přihlášená v obci zaplatí 700,- Kč.

Poplatek se začne platit v pokladně obecního úřadu Písty, v úředních hodinách,  od pondělí 20. ledna 2020.

Celý článek

Uzavření obecního úřadu Písty od pátku 20.12.2019 do středy 1.1.2020 (20.12.2019 bude přítomna účetní do 12,00 hodin)

Celý článek

Platby v hotovosti v pokladně obecního úřadu Písty budou přijímány naposledy v roce 2019 ve středu 18.12.2019 do 17,00 hodin.

Celý článek

Místní Mikulášský turnaj ve stolním tenisu 14.12.2019 od 9,00 hodin.

TJ Sokol Písty pořádá v sobotu 14. prosince 2019 od 9,00 hodin v tělocvičně na obecním úřadě v Pístech Místní Mikulášský turnaj ve stolním tenisu.

Přihlášky na tel.: 603 562 569, startovné 100,- Kč.

Celý článek

Změna jízdních řádů Integrované dopravy Středočeského kraje

Integrovaná doprava Středočeského kraje oznamuje, že dne 15.12.2019 dojde k úpravě jízdních řádů. Dojde k časovým posunům spojů. Věnujte pozornost novým jízdních řádům.

Celý článek

Jednota, potraviny Písty jsou do odvolání uzavřeny z důvodu nemoci.

Celý článek

Sběrný dvůr obce Písty bude od 7.12.2019 do 14.3.2020 otevřen každou sobotu od 9,00-10,00 hodin.

Celý článek

Prodej kalendáře Sadská v proměnách času I. díl. Cena 149,- Kč.

Na obecním úřadě v Pístech je možné zakoupit kalendář Sadská v proměnách času I. díl za cenu 149,- Kč. Koupí tohoto kalendáře přispějete 50,- Kč na opravu kaple Bolestné panny Marie.

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Stočné za III. čtvrtletí 2019 je možné platit v pokladně obecního úřadu v Pístech v úředních hodinách.

Celý článek

Povinné čipování psů od 1. ledna 2020

Povinné čipování psů od 1. ledna 2020

Dovolujeme si upozornit všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020, musí být každý pes označen elektronickým čipem. Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku,  v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.  Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Sankce za nedodržení se mohou pohybovat  od 20 do 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

V našem okolí provádí povinné čipování psů například:

MVDr. Josef Břečka

Veterinární klinika Socrates s.r.o.

 

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Rekonstrukce úpravny vody v Pístech

Úpravna vody v Pístech prochází celkovou rekonstrukcí-technologie úpravy vody a stavební úpravy celého objektu za provozu. Z tohoto důvodu může docházet ke krátkodobým výpadkům v dodávce pitné vody a může být snížena kvalita dodávané pitné vody – změna zabarvení.

Předpokládaný termín ukončení prací je jaro 2020.

O přerušení dodávky vody se bude VAK Nymburk snažit včas informovat.

Celý článek