Pístecký country slet v sobotu 22.8.2020 od 14,00 hodin na hřišti v Pístech

Účinkují: Nezmaři, COP, Pístecká Duna, Lážo plážo, Goldn Creek, Yoshville Grass, Pístgrás, Anett Skořepová

Vstupné: 200,- Kč

Celý článek

Od 10.8. do 14.8.2020 není přítomna účetní na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Prázdninový rybář 15.8.2020 od 14,00 hodin na koupališti v Pístech

SDH Písty pro všechny mladé rybáře již tradičně pořádá Prázdninového rybáře.

termín: sobota 15.8.2020 od 14:00 hodin

místo: koupaliště Písty

Pruty s sebou. Kdo nemá, bude několik kusů na půjčení. Návnada bude k dispozici.

Po vyhlášení vítězů se těšte na ukázku hasičské techniky SDH Písty.

 

Celý článek

Čištění komínů v obci Písty bude probíhat ve dnech 3.9., 5.9. a 6.9.2020.

Čištění, kontrola a vystavení protokolu o těchto pracích, dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., bude prováděno za jednotnou cenu 300,- Kč za jeden odvod spalin.

Zájemci o tyto práce, se prosím hlaste na obecním úřadě u p. Doubravové, nebo na telefonním čísle: 325512082.

Celý článek

Prodej chovných kuřic 7. srpna 2020 v 11:30 hodin v Pístech u hasičské zbrojnice

Prodává Drůbežárna Mírovka, Svoboda a Havel, stáří 18 týdnů, cena za kus 185,- Kč.

Informace a objednávky na tel.: 777 98 98 09, www.drubezarnamirovka.cz

Celý článek

Upozornění: zahájení stavby Písty, NN za kNN, obnova

ČEZ Distribuce, a.s. začne realizovat v předpokládaném termínu od 8.7. do 18.12.2020 stavbu “Písty, NN za kNN, obnova”. Stavba spočívá ve výstavbě nového kabelového vedení MM 0,4 kV, výměně betonového sloupu, přepojení odběrných míst na nové zařízení a v následné demontáži venkovního vedení NN 0,4 kV.

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví obce Písty: 183/2, 32/2, 26/1, 112/2, 112/1, 195/1, 79/1, 265, 78/4, st.123, 190, 184, 42/1, 41, 183/3, 20/3, st.333, st.17/2. Jedná se o veřejná prostranství. Z tohoto důvodu je možné, že bude na těchto pozemcích omezen pohyb.

 

 

Celý článek

Sběrný dvůr obce Písty bude do odvolání otevřen každou sobotu od 9,00 – 10,00 hodin.

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek