Upozornění: zahájení stavby Písty, NN za kNN, obnova

ČEZ Distribuce, a.s. začne realizovat v předpokládaném termínu od 8.7. do 18.12.2020 stavbu “Písty, NN za kNN, obnova”. Stavba spočívá ve výstavbě nového kabelového vedení MM 0,4 kV, výměně betonového sloupu, přepojení odběrných míst na nové zařízení a v následné demontáži venkovního vedení NN 0,4 kV.

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví obce Písty: 183/2, 32/2, 26/1, 112/2, 112/1, 195/1, 79/1, 265, 78/4, st.123, 190, 184, 42/1, 41, 183/3, 20/3, st.333, st.17/2. Jedná se o veřejná prostranství. Z tohoto důvodu je možné, že bude na těchto pozemcích omezen pohyb.

 

 

Celý článek

Žádáme občany, kteří ještě nevrátili zpět na obecní úřad Písty podepsané smlouvy na kanalizaci, aby tak učinili. Děkujeme.

Celý článek

Kontrola a čištění komínů v roce 2020 je přesunuto na začátek září.

SDH Písty oznamuje, že pravidelná kontrola a čištění komínů dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se z důvodu omezení šíření nákazy COVID 19, přesouvá na začátek září.

Přesný termín bude včas oznámen.

Celý článek

Změna platby stočného od 1.1.2020.

Od roku 2020 dojde ke změně platby stočného. Stočné se bude platit pololetně. V červnu Vám poskytneme další informace. Prosím nechoďte platit stočné na obecní úřad a neposílejte žádné peníze na účet, vraceli bychom vám je zpět.

Celý článek

Sběrný dvůr obce Písty bude do odvolání otevřen každou sobotu od 9,00 – 10,00 hodin.

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Rekonstrukce úpravny vody v Pístech

Úpravna vody v Pístech prochází celkovou rekonstrukcí-technologie úpravy vody a stavební úpravy celého objektu za provozu. Z tohoto důvodu může docházet ke krátkodobým výpadkům v dodávce pitné vody a může být snížena kvalita dodávané pitné vody – změna zabarvení.

Předpokládaný termín ukončení prací je jaro 2020.

O přerušení dodávky vody se bude VAK Nymburk snažit včas informovat.

Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek