Sběr objemného a nebezpečného odpadu 10. října 2020 od 9,00 do 11,00 hodin ve sběrném dvoře obce Písty

Nebude se přijímat tento odpad: pneumatiky

eternit a výrobky obsahující asbest

IPA, asfaltové lepenky

stavební sutě – beton, cihla, omítka

motorové oleje

Celý článek

Český statistický úřad – Integrované šetření v zemědělství 2020

ČSÚ oznamuje, že v termínu od 1.9. do 26.10.2020 proběhne v terénu zjišťování. Zemědělské subjekty sídlící v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen prokazovat se průkazem tazatele

(platným ve spojení s občanským průkazem).

Celý článek

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.9.2020 od 7:20 do 16:00 hodin

ČEZ  oznamují, že dne 25.9.2020 v době od 7:20 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na těchto číslech popisných:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 51, 57, 88, 104, 107, 169, parc. č. 19/3.

Celý článek

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.9.2020 od 7,10 – 17,00 hodin.

Dne 18.9.2020 od 7,10 do 17,00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v techno nemovitostech, číslo popisné: 8,20,33,49,67,71,74,75,77,144,145,146,147,148 a na parcele č. 19/3.

Celý článek

Vítání narozených občánků obce Písty v roce 2020 nebude z důvodu pandemie. Děti přivítáme až v roce 2021.

Celý článek

Upozornění: zahájení stavby Písty, NN za kNN, obnova

ČEZ Distribuce, a.s. začne realizovat v předpokládaném termínu od 8.7. do 18.12.2020 stavbu “Písty, NN za kNN, obnova”. Stavba spočívá ve výstavbě nového kabelového vedení MM 0,4 kV, výměně betonového sloupu, přepojení odběrných míst na nové zařízení a v následné demontáži venkovního vedení NN 0,4 kV.

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví obce Písty: 183/2, 32/2, 26/1, 112/2, 112/1, 195/1, 79/1, 265, 78/4, st.123, 190, 184, 42/1, 41, 183/3, 20/3, st.333, st.17/2. Jedná se o veřejná prostranství. Z tohoto důvodu je možné, že bude na těchto pozemcích omezen pohyb.

 

 

Celý článek

Sběrný dvůr obce Písty bude do odvolání otevřen každou sobotu od 9,00 – 10,00 hodin.

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek