Pístecký country slet v sobotu 21. srpna 2021 od 14,00 hodin na hřišti v Pístech.

Účinkují: Jitka Vrbová, Malina Brothers, K nezaplacení, Pístgrás, Yoshville Grass, Lážo Plážo, Hillbillies, Pístecká duna.

Vstupné: 200,- Kč

Celý článek

Prodej kuřic 6. srpna 2021 v 11,30 v Pístech u hasičské zbrojnice

Prodává: Drůbežárna Mírovka, Svoboda a Havel

Stáří: 15 – 20 týdnů, Cena 175 – 200 Kč/ks

Informace a objednávky na tel.: 777 98 98 47

Celý článek

Prodej kuřic 5.srpna 2021 v 9,40 hodin v Pístech u autobusové zastávky

Prodává: firma Svoboda – Lučice, drůběžárna Mírovka, Vadín

Stáří: 13 – 14 týdnů, cena: 160,-   165,- Kč/kus

Doporučeno objednat: 569 489 358, e-mail: svoboda.lucice@seznam.cz

Celý článek

VAK Nymburk – Výzva k šetření pitnou vodou z veřejného vodovodu

Vážení odběratelé pitné vody, z důvodu odběrů pitné vody pro jiné účely, zejména pro plnění bazénů a zavlažování zahrad dochází k překračování maximálních kapacit vodovodů. Pitná voda je určena především pro účely pití, vaření a pro sociální účely.

Děkujeme všem odběratelům za odpovědný přístup k užívání a šetření pitnou vodou.                                         Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

Celý článek

Obecní úřad Písty upozorňuje občany, že je zakázáno na jejich soukromých pozemcích pálit trávu, plasty a domovní odpad.

Celý článek

Oznámení nálezu – jízdní kolo

Dnes bylo v obci Písty nalezeno jízdní kolo. Uloženo je na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Oznámení nálezu – v obci Písty byly nalezeny klíče, uloženy jsou na obecním úřadě v Pístech.

Celý článek

Výuka angličtiny v Pístech

Zkušená lektorka nabízí výuku angličtiny začátečníkům i pokročilým. Cena 220,- Kč za 60 minut ( v Pístech u Nymburka), nebo 280,- Kč v přilehlých obcích. Skupiny dohodou.

Kontakt: rony89@email.cz, nebo 602892538.

Celý článek

Odpady v roce 2021

Svozový den pro vývoz popelnic v roce 2021 je pátek.

Technické služby Nymburk budou popelnice vyvážet na svozovou známku roku 2020 do 28. února 2021. Od 1. března 2021 bude nutné mít vylepenou svozovou známku na rok 2021.

Sazba poplatku činní 700,- Kč na občana přihlášeného v obci. Sazba poplatku činní 950,- Kč na rekreační objekt, nebo nemovitost bez přihlášení osob v obci. Dle OZV č. 1/2019, článek

6 bod a),b),c),d,)e,)g,) je možnost poskytnout slevu, nebo osvobození od poplatku o které je však nutno v roce 2021 písemně požádat.

Celý článek

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků od 1.1.2020 ve sběrném dvoře obce Písty

Od 1.1.2020 je ve sběrném dvoře obce Písty umístěna 1 nádoba o objemu 240 l na použité potravinářské oleje a tuky. Upotřebené oleje a tuky musí být do této nádoby ukládány pouze v pevných obalech (např. PET lahve).

Je zakázáno upotřebené potravinářské oleje a tuky vypouštět do veřejné kanalizace!!!

Celý článek

Nabídka kompostárny Hořátev

Kompostárna Hořátev nabízí tento sortiment: kompost, zemní pěstební substrát, přesátou zeminu, štěpku, štípané dřevo. Možnost zajištění dopravy.

Více informací na  www.kompostarna-horatev.cz  Tel.: 737 282 720 p. Adriana Borovičková

Celý článek

Oznámení nálezu č. N2/2019 – 2 ks klíčů s koženým pouzdrem

V pondělí 21.10.2019 byli na lesní cestě v katastrálním území Písty u Nymburka nalezeny 2 ks klíčů s koženým pouzdrem.

Klíče jsou uloženy na obecním úřadě Písty.

Celý článek

Kam s použitými pneumatikami

Více informací naleznete v  letáku společnosti Eltma.
Sběrná místa naleznete i na této interaktivní mapě .
Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek