Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Písty, Obecní úřad Písty

2. Důvod a způsob založení

Obec Písty je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační struktura

Samospráva:
Zastupitelstvo – 7 členů

Státní správa:
Martin Kraus – starosta
Hynek Fandák – místostarosta

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Písty
Písty 33
289 13 Zvěřínek

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Písty
Písty 33
289 13 Zvěřínek

4.3. Úřední hodiny

Účetní:
Pondělí: 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 11.30, 12.00 – 17.00
Pátek (každý 2. v měsíci): 17.00 – 19.00

Starosta a místostarosta:
Pátek: 17.00 – 19.00

4.4. Telefonní čísla

Telefon: 325 512 082

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

https://www.pisty-nb.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@pisty-nb.cz

4.8. Další elektronické adresy

obec@pisty-nb.cz

4.9. Datová schránka

ID : 64va899

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9121-191/0100

KB a.s., Nymburk

6. Identifikační číslo

IČ: 00239623

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

  • ústně  nebo písemně: na Obecním úřadě , Písty 33 , 289 13 Zvěřínek
  • prostřednictvím e-mailu: podatelna@pisty-nb.cz (Podání bez elektronického podpisu)
  • prostřednictvím datové schránky: 64va899

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Na tomto odkazu najdete návody pro řešení různých životních situací, především ve vztahu s veřejnou správou (bydlení, cestování, finance…). U některých situací je možnost stažení patřičných formulářů.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Veřejné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.