Všeobecné údaje

Obecní úřad

Adresa:
Písty 33
289 13 Zvěřínek

Telefon: 325 512 082
E-mail: obec@pisty-nb.cz
ID datové schránky: 64va899
Kód obce: 537667

IČ obce Písty: 00239623
Bankovní spojení: 9121191/0100

Důvod a způsob založení: územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Úřední dny:
Účetní:
Pondělí: 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 11.30, 12.00 – 17.00
Pátek (každý 2. v měsíci): 17.00 – 19.00

Starosta a místostarosta:
Pátek: 17.00 – 19.00