Sport

Zápas
Je známo, že prvým úspěšným sportovcem, dnes v obci bydlícím, byl Ladislav Soběslav, který ve svém mládí dosahoval značných úspěchů v tehdy zvlášť moderním řecko-římském zápase.

Lední hokej
Naše obec se stala od čtyřicátých let zejména obcí hokejovou. V letech 1941 a 1942 vznikly základy HC Písty. U rybníka byla postavena hokejová chata, o níž se nejvíce zasloužili tehdy aktivní hráči Karel Dvořák, Václav Krejčík a Václav Brynych a odborníci – truhláři Václav Drobný a František Dvořák. Prvým předsedou klubu byl Rudolf Svoboda, jednatelem Josef Skořepa. Nízké mantinely byly zhotoveny z fošen, opatřených učitelem Jardou Skochem ze zrušených stupínků v Sadské škole. Brzy se dostavily i dobré sportovní výsledky. Hrálo se pochopitelně na rybníku. V roce 1957 bylo zřízeno nové hřiště s vysokými mantinely, osvětlením a rozhlasem u kotelny Asbestosu na výhodném místě mezi obcemi Písty a Zvěřínek. Továrna se však dále rozšiřovala, za několik let muselo být hřiště zrušeno a nahrazeno novým naproti dřívější vrátnici Asbestosu, tedy již ve Zvěřínku. Základ mužstva tvořili vždy hráči z Píst. V některých letech oddíl, hrající zejména z finančních důvodů pod názvem Jiskra Asbestos, měl v činnosti i tři mužstva a to mužů, dorostenců i žáků. V hrací dny, pokud všechna mužstva hrála, byly Písty bez občanů mužského pohlaví. Kdo měl ruce a nohy a udržel se na bruslích, hrál, ostatní alespoň pomáhali při organizaci. Vývoj šel dál, hokej se přesunul na zimní stadiony. Byl časově i finančně náročný. Muži hráli dlouho přebor středočeského kraje, žáci a dorost neměli ve venkovských oddílech soupeře. Hráli proto s mužstvy měst se zimními stadiony. Hokejisté oddílu hráli na zimních stadionech v Nymburce, Poděbradech, Mladé Boleslavi, Kolíně, Hradci Králové, Neratovicích, Benešově, Vlašimi, Kralupech, Velkých Popovicích, Říčanech, Mochově, Benátkách n/J. i na Kladně. V roce 1960 obsadili dorostenci oddílu druhé místo mezi mužstvy středočeského kraje před Kolínem, Nymburkem a dalšími. V roce 1984 reprezentovali muži okres Nymburk při zájezdu do Německa. Náročnost na udržení výkonnosti mužstva dále rostla. Náklady na několikaměsíční tréninky a zápasy několikrát týdně na zimních stadionech nebylo možno dále hradit. Oddíl svoji činnost omezoval a v roce 1988 ukončil. Zvláštností hokeje a důkazem o jeho masovosti v obci bylo to, kolik rodinných dvojic nebo i trojic se v mužstvech postupně objevilo: Baytalonové otec a dva synové, bratři Brožkové, bratři Brynychové, bratři Chloupkové a syn staršího, bratři Ševcové a syn staršího, bratři Nollové, bratři Mazurové, tři bratři Valentové, tři bratři Kožurikové, tři bratři Havránkové, bratři Krupičkové, bratři Pacovští, otec a syn Skořepové. Jeden z bratří Havránků – František – hrál mimo hokeje u nás i kopanou za ligová mužstva a později byl vynikajícím trenérem. Na olympiádě v Moskvě vedl mužstvo Československa, které získalo zlaté medaile.

Fotbalové utkání Stará garda Slavia - Traverza Písty
Fotbalové utkání Stará garda Slavia – Traverza Písty

Další sporty
Nejenom hokejem žili sportovci v Pístech. Řada z nich hrála kopanou, odbíjenou, stolní tenis i košíkovou za mužstva v blízkém i vzdáleném okolí. Po druhé světové válce byla obec známa pořádáním volejbalových turnajů, zejména ve smíšených dvojicích. Úspěšně se hrál dávno před jeho uznáním i nohejbal. Zkoušela se házená i lehká atletika. Do Píst jezdil řadu let i mistr republiky ve sprintech a účastník olympiády i mistrovství Evropy Mirek Horčic. Roku 1974 byla dána do provozu malá tělocvična v budově obecního úřadu a předána nově vzniklé TJ Sokol Písty. Cvičily zde děti a ženy, vedené předsedkyní Sokola Boženou Košvancovou. Žákyně dosáhly úspěšných umístění v krajských přeborech ve sportovní gymnastice.V tělocvičně se hrál závodně i stolní tenis. V letech 1980 – 1983 byla dána postupně do provozu dvě hřiště na odbíjenou a hřiště na malou kopanou. Několik let se hrála závodně odbíjená a byly pořádány turnaje v malé kopané. Do kapitoly sport patří jistě i vzpomínka na Otu Zarembu, olympijského vítěze ve vzpírání ve váze do 100 kg, který Písty navštívil krátce po svém sportovním triumfu 7. října 1980 a besedoval s občany. Je zachycen ve filmové kronice. Nejúspěšnějším sportovcem obce v současné době je zřejmě mladý Michal Skořepa, člen národního mužstva kadetů České republiky v košíkové. Jablko zde nepadlo daleko od stromu – jeho otec hrál v minulosti košíkovou za Spartu Praha a Škodu Mladá Boleslav.

Turnaj v nohejbalu pro hráče nad 40 let Pístecký dědek
Turnaj v nohejbalu pro hráče nad 40 let Pístecký dědek

Současnost
V současné době se sportovní činnosti věnuje hlavně TJ Sokol. Ta pořádá řadu sportovních akcí, např. turnaje v nohejbalu nebo stolním tenisu. Největší akcí je tradiční turnaj v malé kopané, kterého se zúčastňuje okolo 10 mužstev. Jednota také uspořádala v roce 2012 fotbalové utkání Stará garda Slavia Praha – Traverza Písty.