Ostatní informace

Datum vyvěšení Název dokumentu Formát Datum sejmutí Stažení
14. 6. 2024 Veřejná vyhláška – Změna č. 3 územního plánu Písty .pdf Stáhnout
03. 6. 2024 Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy .pdf Stáhnout
31. 5. 2024 Program zasedání ZO Písty na den 7.6.2024 .pdf Stáhnout
23. 5. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu .pdf Stáhnout
20. 5. 2024 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – MŠ Písty .pdf Stáhnout
20. 5. 2024 Dražební vyhláška – nemovité věci v k.ú. Písty u Nymburka .pdf Stáhnout
03. 5. 2024 Veřejná vyhláška – hromadný předpis daně .pdf Stáhnout
03. 5. 2024 Lesy ČR – výběrové řízení, lesní pozemky .pdf Stáhnout
29. 4. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou-stanovení přechodné úpravy provozu .pdf Stáhnout
24. 4. 2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 – VAK Nymburk a.s. .pdf Stáhnout
23. 4. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků .pdf Stáhnout
23. 4. 2024 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise .pdf Stáhnout
19. 4. 2024 Účetní závěrka za rok 2023 .zip Stáhnout
19. 4. 2024 Závěrečný účet za rok 2023 .zip Stáhnout
15. 4. 2024 Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2024 .pdf Stáhnout
05. 4. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024- Stanovení minimálního počtu členů OVK .pdf Stáhnout
21. 3. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Písty za rok 2023 .zip Stáhnout
21. 3. 2024 Návrh účetní závěrky obce Písty za rok 2023 .zip Stáhnout
08. 3. 2024 Pozvánka na zkoušku znalosti hub v roce 2024 .pdf Stáhnout
08. 3. 2024 Rozpočtové opatření č. 2/2024 .pdf Stáhnout
08. 3. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
26. 2. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písty za rok 2023 .pdf Stáhnout
12. 2. 2024 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. .pdf Stáhnout
12. 2. 2024 Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Písty za rok 2023 .pdf Stáhnout
09. 2. 2024 Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Písty .pdf Stáhnout
16. 1. 2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
16. 1. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024 .pdf Stáhnout
29. 12. 2023 Veřejná vyhláška – vlk obecný .pdf Stáhnout
19. 12. 2023 Rozpočet obce Písty na rok 2024 .pdf Stáhnout
19. 12. 2023 Střednědobé výhledy rozpočtu obce Písty na roky 2024,2025,2026 .pdf Stáhnout
18. 12. 2023 Rozpočet Mateřské školy Písty na rok 2024 .pdf Stáhnout
15. 12. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
15. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 7/2023 .pdf Stáhnout
15. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 6/2023 .pdf Stáhnout
30. 11. 2023 Vodovody a kanalizace Nymburk – cena vodného a stočného na rok 2024 .pdf Stáhnout
15. 11. 2023 Návrh rozpočtu obce Písty na rok 2024 .pdf Stáhnout
15. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu obce Písty na roky 2024,2025,2026. .pdf Stáhnout
15. 11. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
01. 11. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
01. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2023 .pdf Stáhnout
26. 10. 2023 Návrh rozpočtu Mateřské školy Písty na rok 2024 .pdf 08. 12. 2023 Stáhnout
12. 10. 2023 Zveřejnění záměru .pdf Stáhnout
04. 9. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
04. 9. 2023 Rozpočtové opatření č. 4/2023 .pdf Stáhnout
06. 6. 2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023 .pdf Stáhnout
06. 6. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
15. 5. 2023 Oznámení .pdf Stáhnout
25. 4. 2023 Závěrečný účet za rok 2022 .zip Stáhnout
25. 4. 2023 Účetní závěrka za rok 2022 .zip Stáhnout
24. 4. 2023 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2023 .pdf 26. 5. 2023 Stáhnout
20. 4. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
20. 4. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023 .pdf Stáhnout
12. 4. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou – místní úprava provozu na pozemních komunikaci .pdf Stáhnout
15. 3. 2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2022, sestavený k 31.12.2022 .zip Stáhnout
15. 3. 2023 Návrh účetní závěrky za rok 2022, sestavená k 31.12.2022 .zip Stáhnout
06. 3. 2023 Pozvánka na zkoušku znalosti hub v roce 2023 .pdf Stáhnout
06. 3. 2023 Neznámý vlastníci k 28.2.2023 v k.ú. Písty u Nymburka .pdf Stáhnout
02. 2. 2023 Rozpočtové výhledy na roky 2023-2025 .pdf Stáhnout
02. 2. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023 .pdf Stáhnout
02. 2. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
06. 1. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
06. 1. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2022 .pdf Stáhnout
16. 12. 2022 Rozpočet obce Písty na rok 2023 .pdf Stáhnout
16. 12. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
06. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022 .pdf Stáhnout
06. 12. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
01. 12. 2022 Cena vodného a stočného v roce 2023-dodavatel VAK Nymburk .pdf Stáhnout
28. 11. 2022 Usnesení č. 11/2022 ze zasedání ZO Písty ze dne 11.11.2022 .pdf Stáhnout
28. 11. 2022 Zápis č. 11/2022 ze zasedání ZO ze dne 11.11.2022 .pdf Stáhnout
22. 11. 2022 Návrh rozpočtu obce Písty na rok 2023 .pdf Stáhnout
22. 11. 2022 Návrh střednědobého výhledu obce Písty na roky 2023,2024,2025 .pdf Stáhnout
15. 11. 2022 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu-změna č. 3 územního plánu Nymburk .pdf Stáhnout
02. 11. 2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022 .pdf Stáhnout
02. 11. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
24. 9. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Písty .pdf Stáhnout
07. 9. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
07. 9. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022 .pdf Stáhnout
01. 7. 2022 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu obce Zvěřínek .pdf Stáhnout
24. 6. 2022 Účetní závěrka obce Písty za rok 2021 .zip Stáhnout
24. 6. 2022 Závěrečný účet obce Písty za rok 2021 .pdf Stáhnout
02. 6. 2022 Návrh účetní závěrky obce Písty za rok 2021, sestavené k 31.12.2021 .zip Stáhnout
02. 6. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Písty za rok 2021 .pdf Stáhnout
26. 4. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 .pdf Stáhnout
06. 4. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 .pdf Stáhnout
06. 4. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
01. 4. 2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Písty na volební období 2022 – 2026 .pdf Stáhnout
17. 3. 2022 Změna stávající lokality Písečný přesyp u Písty .pdf Stáhnout
02. 3. 2022 Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí .pdf Stáhnout
01. 3. 2022 Neznámý vlastníci k 1.3.2022 v k.ú. Písty u Nymburka .pdf Stáhnout
21. 2. 2022 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 .pdf Stáhnout
02. 2. 2022 Záznam o změně čísla položky rozpočtu obce Písty na rok 2022 .pdf Stáhnout
10. 1. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
10. 1. 2022 Rozpočtové opatření č. 5/2021 .pdf Stáhnout
05. 1. 2022 Rozpočet Mateřské školy Písty na rok 2022 .pdf Stáhnout
22. 12. 2021 Rozpočet obce Písty na rok 2022 .pdf Stáhnout
22. 12. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Písty na roky 2022,2023,2024 .pdf Stáhnout
07. 12. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021 .pdf Stáhnout
07. 12. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
23. 11. 2021 Návrh rozpočtu obce Písty na rok 2022 .pdf Stáhnout
23. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu obce Písty na roky 2022,2023,2024 .pdf Stáhnout
23. 11. 2021 Návrh rozpočtu MŠ Písty na rok 2022 .pdf Stáhnout
06. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021 .pdf Stáhnout
06. 10. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
16. 6. 2021 Závěrečný účet za rok 2021 .pdf Stáhnout
16. 6. 2021 Účetní závěrka za rok 2021 .zip Stáhnout
31. 5. 2021 Návrh opatření obecné povahy- národní plán povodí Labe .pdf Stáhnout
18. 5. 2021 Návrh účetní závěrky obce Písty za rok 2020 .zip Stáhnout
18. 5. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Písty za rok 2020 .pdf Stáhnout
05. 5. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021 .pdf Stáhnout
05. 5. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
04. 3. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
04. 3. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 .pdf Stáhnout
08. 2. 2021 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu – Nymburk .pdf 24. 2. 2021 Stáhnout
27. 1. 2021 Rozhodnutí-kanalizační řád pro kanalizační síť v obci Písty .pdf Stáhnout
06. 1. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2020 .pdf Stáhnout
06. 1. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
15. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Písty na roky 2021,2022,2023 .pdf Stáhnout
15. 12. 2020 Rozpočet obce Písty na rok 2021 .pdf Stáhnout
15. 12. 2020 Rozpočet MŠ Písty na rok 2021 .pdf Stáhnout
15. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
16. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Písty na rok 2021 .pdf Stáhnout
16. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Písty na roky 2021,2022,2023 .pdf Stáhnout
16. 11. 2020 Návrh rozpočtu MŠ Písty na rok 2021 .pdf Stáhnout
16. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
11. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020 .pdf Stáhnout
11. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
05. 10. 2020 Udělen znak a vlajka obci Písty .pdf Stáhnout
29. 9. 2020 Záměr pronájmu části obecního pozemku č. 106/28 v k.ú. Písty u Nymburka, na veřejném sportovním hřišti .pdf Stáhnout
02. 9. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 .pdf Stáhnout
02. 9. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
19. 8. 2020 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Labe .pdf Stáhnout
17. 8. 2020 Oznámení .pdf Stáhnout
28. 7. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy .pdf Stáhnout
09. 7. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení přechodné úpravy provozu .pdf Stáhnout
01. 6. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Labe .pdf Stáhnout
01. 6. 2020 Závěrečný účet obce Písty za rok 2019 .pdf Stáhnout
01. 6. 2020 Účetní závěrka obce Písty za rok 2019 .pdf Stáhnout
07. 4. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Písty za rok 2019 .pdf Stáhnout
07. 4. 2020 Návrh účetní závěrky obce Písty, sestavené k 31.12.2019 .zip Stáhnout
22. 1. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 .pdf Stáhnout
05. 1. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2019 .pdf Stáhnout
05. 1. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
16. 12. 2019 Rozpočet MŠ Písty 2020 .pdf Stáhnout
13. 12. 2019 Schválený rozpočet obce Písty na rok 2020 .pdf Stáhnout
13. 12. 2019 Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020,2021,2022 .pdf Stáhnout
03. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 .pdf Stáhnout
03. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
11. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Písty na rok 2020 .pdf Stáhnout
11. 11. 2019 Návrh rozpočtu MŠ Písty na rok 2020 .pdf Stáhnout
14. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí .pdf 30. 9. 2020 Stáhnout
08. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 .pdf Stáhnout
08. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
20. 9. 2019 Návrh znaku a vlajky obce .pdf Stáhnout
19. 9. 2019 Praktické kurzy pro pečující – Informace .pdf Stáhnout
30. 8. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, zalesňování .pdf 31. 12. 2022 Stáhnout
28. 8. 2019 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. .pdf 13. 9. 2019 Stáhnout
28. 8. 2019 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. .pdf 13. 9. 2019 Stáhnout
22. 8. 2019 Oznámení společného jednání o návrhu úpravy ÚPSÚ Sadská .pdf 16. 9. 2019 Stáhnout
22. 8. 2019 Neznámý vlastníci k 1.8.2019 .xlsx Stáhnout
09. 7. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 .pdf 31. 12. 2019 Stáhnout
09. 7. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf 31. 12. 2019 Stáhnout
28. 5. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písty na rok 2019 – Senioři .pdf Stáhnout
28. 5. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu, konané 24. a 25. května 2019, volební okrsek Písty .pdf Stáhnout
24. 5. 2019 Program zasedání zastupitelstva obce Písty svolaného na den 31.5.2019 od 19,00 hodin na OÚ Písty .pdf Stáhnout
17. 5. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné VAK Nymburk .pdf Stáhnout
15. 5. 2019 Účetní závěrka obce Písty za rok 2018 .zip Stáhnout
15. 5. 2019 Závěrečný účet obce Písty za rok 2018 .pdf Stáhnout
02. 5. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 .pdf 31. 12. 2019 Stáhnout
02. 5. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
26. 4. 2019 Veřejná vyhláška-daň z nemovitosti za rok 2019 .pdf 31. 5. 2019 Stáhnout
18. 4. 2019 Zřízení stavební komise .pdf Stáhnout
17. 4. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Písty za rok 2018 .pdf 10. 5. 2019 Stáhnout
09. 4. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 .pdf 14. 6. 2019 Stáhnout
05. 4. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 .pdf 31. 12. 2019 Stáhnout
05. 4. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
04. 4. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, kůrovec .pdf 31. 12. 2022 Stáhnout
02. 4. 2019 Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí k 1.2.2019 .xlm Stáhnout
01. 4. 2019 Informační zpravodaj PID č.7/2019 .pdf 30. 4. 2019 Stáhnout
04. 3. 2019 Výzva pro vlastníky lesů – Kůrovec .pdf Stáhnout
25. 2. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 .pdf Stáhnout
08. 2. 2019 Rozhodnutí – “výstavba haly SO-03, areál KBP Zvěřínek” .pdf 28. 2. 2019 Stáhnout
01. 2. 2019 Program zasedání zastupitelstva obce Písty na den 8.2.2019 .pdf Stáhnout
04. 1. 2019 Program zasedání zastupitelstva obce Písty na den 11.1.2019 od 18,00 hodin na OÚ Písty .pdf Stáhnout
02. 1. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2018 .pdf Stáhnout
02. 1. 2019 Posuzování vlivů na ŽP-zahájení zjišťovacího řízení záměru “Výstavba haly SO-03, areál KBP Zvěřínek” .pdf Stáhnout
20. 12. 2018 Rozpočet 2019 .pdf Stáhnout
20. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Písty na roky 2020,2021,2022 .pdf Stáhnout
20. 12. 2018 Rozpis svozových dnů popelnic 2019 .pdf 31. 12. 2019 Stáhnout
17. 12. 2018 Rozpočet MŠ Písty 2019 .pdf Stáhnout
06. 12. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písty na rok 2018 .pdf 08. 1. 2019 Stáhnout
04. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018 .pdf 31. 12. 2018 Stáhnout
04. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce .pdf Stáhnout
27. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu MS Písty na roky 2020,2021 .pdf 13. 12. 2018 Stáhnout
27. 11. 2018 Návrh rozpočtu MŠ Písty na rok 2019 .pdf 13. 12. 2018 Stáhnout
23. 11. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písty na rok 2018 .pdf 31. 12. 2018 Stáhnout
23. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Písty na rok 2019 .pdf 14. 12. 2018 Stáhnout
23. 11. 2018 Návrh střednědobého výhledu obce Písty na roky 2020,2021,2022 .pdf 14. 12. 2018 Stáhnout
12. 11. 2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí .pdf Stáhnout
06. 10. 2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Písty, konané ve dnech 5.-6. října 2018 .pdf Stáhnout
03. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018 .pdf 31. 12. 2018 Stáhnout
02. 7. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 .pdf 31. 12. 2018 Stáhnout
03. 5. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 .pdf Stáhnout
16. 4. 2018 Závěrečný účet za rok 2017 .pdf Stáhnout
16. 4. 2018 Účetní závěrka obce Písty za rok 2017 .pdf Stáhnout
04. 4. 2018 Čištění komínů v obci Písty 28. a 29. dubna 2018 .pdf 29. 4. 2018 Stáhnout
04. 4. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018 .pdf 31. 12. 2018 Stáhnout
29. 3. 2018 Nedostatečně určitě zapsaní vlastníci nemovitostí březen 2018 .pdf Stáhnout
27. 3. 2018 Návrh účetní závěrky obce Písty za rok 2017 .pdf Stáhnout
27. 3. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Písty za rok 2017 .pdf Stáhnout
22. 3. 2018 Pozvánka ze zkoušky znalosti hub v roce 2018 .pdf Stáhnout
24. 1. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písty pro SDH na rok 2018 .pdf Stáhnout
18. 1. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 .pdf Stáhnout
04. 1. 2018 Oznámení o zvěřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Písty 2018 .pdf Stáhnout
04. 1. 2018 Oznámení o zvěřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Písty 2017 .pdf Stáhnout
04. 1. 2018 Rozpočtové opatření č. 12/2017 .pdf Stáhnout
15. 12. 2017 Rozpočet MŠ Písty na rok 2018 .pdf Stáhnout
14. 12. 2017 Rozpočet obce Písty na rok 2018 .pdf Stáhnout
08. 12. 2017 Cena vodného a stočného v roce 2018-dodavatel Vak Nymburk .pdf Stáhnout
22. 11. 2017 Návrhy znaku a vlajky obce Písty .pdf Stáhnout
29. 8. 2017 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 03 ÚPSÚ Sadská .pdf Stáhnout
30. 6. 2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017 .pdf Stáhnout
02. 6. 2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017 .pdf Stáhnout
25. 4. 2017 Rozpočtový výhled na roky 2018,2019,2020 .pdf Stáhnout
24. 4. 2017 Účetní závěrka 2016 .pdf Stáhnout
24. 4. 2017 Závěrečný účet obce Písty za rok 2016 .pdf Stáhnout
10. 4. 2017 Sběr železného šrotu v obci Písty 15.4.2017 .pdf Stáhnout
16. 3. 2017 Účetní závěrka obce Písty za rok 2016 .pdf Stáhnout
07. 3. 2017 Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 .pdf Stáhnout
16. 1. 2017 Nařízení obce č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce .pdf Stáhnout
18. 12. 2016 Rozpočet 2017 .pdf Stáhnout
28. 11. 2016 Návrh rozpočtu obce Písty na rok 2017 .pdf Stáhnout
16. 5. 2016 Účetní závěrka obce Písty za rok 2015 .pdf Stáhnout
16. 5. 2016 Závěrečný účet obce Písty za rok 2015 .pdf Stáhnout
26. 11. 2015 Rozpočet roku 2015 .pdf Stáhnout
12. 10. 2015 Návrh heraldického erbu obce Písty .jpg Stáhnout
28. 4. 2015 Závěrečný účet 2014 .pdf Stáhnout
28. 4. 2015 Účetní uzávěrka 2014 .pdf Stáhnout
09. 1. 2015 Rozpočtový výhled na roky 2017,2018,2019 .xls Stáhnout
21. 11. 2014 Změna územního plánu č. 2 .pdf Stáhnout
10. 11. 2014 Jednací řád Zastupitelstva obce Písty .pdf Stáhnout
08. 4. 2014 Závěrečný účet obec Písty za rok 2013 .pdf Stáhnout
28. 11. 2013 Rozpočet na rok 2014 .pdf Stáhnout
06. 5. 2013 Závěrečný účet za rok 2012 .pdf Stáhnout
27. 11. 2012 Rozpočet na rok 2013 .xls Stáhnout
15. 12. 2011 Rozpočtové výhledy na roky 2014,2015,2016 .xls Stáhnout
15. 12. 2011 Rozpočet roku 2012 .xls Stáhnout
22. 12. 2010 Rozpočet roku 2011 .doc Stáhnout
27. 1. 2010 Rozpočet roku 2010 .doc Stáhnout
06. 1. 2010 Výsledky voleb 28. – 29.5.2010 .doc Stáhnout
16. 1. 2009 Rozpočet obce Písty na rok 2009 .doc Stáhnout


Fyzická úřední deska se nachází na autobusové zastávce v centru obce.
Soubory uložené na úřední desce jsou ve formátech .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg či .pdf.
Pro zobrazení souborů .doc, .docx, .xlsx a .xlsx si stáhněte kancelářský balík Libre Office, který je zdarma ke stažení zde.
Pro zobrazení souborů .pdf si stáhněte program Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení zde.
Pro zobrazení souborů .jpg si stáhněte např. program IrfanView, který je zdarma ke stažení zde.