Zastupitelstvo

Starosta:Martin Kraus
Místostarosta:Bc. Hynek Fandák
Členové:Lukáš Holub
Josef Trunecký
Rudolf Prokorát
Jaroslav Otta
Mgr. Hana Novotná
Finanční výbor:Josef Trunecký - předseda
Rudolf Prokorát
Jaroslav Otta
Kontrolní výbor:Lukáš Holub - předseda
Mgr. Hana Novotná
Stanislav Bouma
Sociální komise:Mgr. Hana Novotná
Lenka Procházková
Lenka Trunecká