Zastupitelstvo

Starosta:Martin Kraus
Místostarosta:Bc. Hynek Fandák
Členové:Lukáš Holub
Rudolf Prokorát
Ing. Martina Kraumanová
Pavel Košnar
René Hudeček
Finanční výbor:Pavel Košnar - předseda
René Hudeček
Ota Jirousek
Kontrolní výbor:Lukáš Holub - předseda
Rudolf Prokorát
Stanislav Bouma
Sociální komise:Ing. Martina Kraumanová
Lenka Doubravová

Harmonogram zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc.
Koná se každý druhý pátek v měsíci, kromě měsíce července a srpna.
V případě nutnosti starosta obce svolá zastupitelé i v těchto měsících, a to nejméně 3 dny před stanoveným termínem zasedání.
Totéž platí i pro mimořádné zasedání zastupitelstva obce v ostatních měsících roku.

Jednací řád zastupitelstva