Knihovna

Knihovnice:
Lenka Doubravová

Adresa:
Písty čp. 33,
289 13 pošta Zvěřínek

Telefon: 325 512 082
E-mail: obec@pisty-nb.cz

Otevírací doba:
Po dohodě s knihovnicí.

Ceník služeb:
Půjčovné – zdarma pro registrované členy.

Knihovní řád: