Oznámení – odpady

Lednice, mrazáky, televize, počítače, tiskárny, rádia, Hifi věže, barvy není možné odkládat do sběrného dvora obce Písty o sobotách. 

Tento odpad se přijímá 2x ročně při sběru objemného a nebezpečného odpadu. 

Tříděný odpad do kontejnerů je potřeba: krabice rozložit, aby se tam vešlo větší množství, plastové lahve zmáčknout, ostatní větší plasty rozlámat.