Zápis do mateřské školy Písty, okr. Nymburk pro školní rok 2024/2025 se bude konat v pondělí 6.5.2024 od 13,00 do 16,00 hodin v budově MŠ.

Zákonní zástupce s sebou přinese vyplněnou přihlášku dítěte do MŠ s potvrzením od pediatra a kopii rodného listu dítěte.

Přihlášku je možné vyzvednout v mateřské škole Písty od 22.4. – 3.5.2024, nebo si ji stáhnout na webových stránkách mateřské školy. Přihlášku a všechny přílohy je možné doručit:

a) osobním podáním v mateřské škole 6.5. 2024 od 13,00 do 16,00 hodin

b) e-mailem s uznávaných elektronickým podpisem

c) poštou na adresu mateřské školy

Žádost bude zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží při podání žádosti. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 20.5.2024 na stránkách školy nebo na venkovní nástěnce obce.