Placení poplatků v roce 2021

Stočné za 2. pololetí roku 2020 se bude platit na základě vystavené faktury, kterou občané obdrží na přelomu ledna a února 2021.

Termín od kdy se bude platit poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů bude oznámen během měsíce ledna 2021.