Oznámení nálezu – v obci Písty byly nalezeny klíče, uloženy jsou na obecním úřadě v Pístech.