Odečty elektroměrů v obci Písty budou v období od 6.10.2023 – 19.10.2023

ČEZ, distribuce Vás proto žádá o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru. Z důvodu bezpečnosti pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy. Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcházíme případným nesrovnalostem při vyúčtování.

Toto oznámení se týká všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.