Změna platby stočného od 1.1.2020.

Od roku 2020 dojde ke změně platby stočného. Stočné se bude platit pololetně. V červnu Vám poskytneme další informace. Prosím nechoďte platit stočné na obecní úřad a neposílejte žádné peníze na účet, vraceli bychom vám je zpět.