Zhoršení signálu a zpomalení přenosových rychlostí mobilních operátorů.

Z důvodu zbourání komínu v areálu firmy KBP Zvěřínek, kde byly umístěny vysílače mobilních operátorů došlo v obci Písty ke zhoršení signálu a zpomalení přenosových rychlostí.

Dočasně umístěná mobilní stanice  není plnohodnotnou náhradou. Na řešení této situace se intenzívně pracuje, ale termín vyřešení tohoto problému nelze nyní odhadnout.