Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě VAK Nymburk, a.s.

Jako provozovatel vodovodů a kanalizací, a.s. Vodovody a kanalizace Nymburk zakazuje s okamžitou platností napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu.

Napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu není v souladu s uzavřenými smlouvami.