Žádáme občany, kteří ještě nevrátili zpět na obecní úřad Písty podepsané smlouvy na kanalizaci, aby tak učinili. Děkujeme.