VAK Nymburk – Výzva k šetření pitnou vodou z veřejného vodovodu

Vážení odběratelé pitné vody, z důvodu odběrů pitné vody pro jiné účely, zejména pro plnění bazénů a zavlažování zahrad dochází k překračování maximálních kapacit vodovodů. Pitná voda je určena především pro účely pití, vaření a pro sociální účely.

Děkujeme všem odběratelům za odpovědný přístup k užívání a šetření pitnou vodou.                                         Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.