VAK Nymburk bude během měsíce září provádět odečet vodoměrů v obci Písty. Termín nelze upřesnit. Žádáme majitele nemovitostí, kteří nebudou ve svých domech, aby stav vodoměru opsali a umístili na místo viditelné z ulice