Upozornění: zahájení stavby Písty, NN za kNN, obnova

ČEZ Distribuce, a.s. začne realizovat v předpokládaném termínu od 8.7. do 18.12.2020 stavbu “Písty, NN za kNN, obnova”. Stavba spočívá ve výstavbě nového kabelového vedení MM 0,4 kV, výměně betonového sloupu, přepojení odběrných míst na nové zařízení a v následné demontáži venkovního vedení NN 0,4 kV.

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví obce Písty: 183/2, 32/2, 26/1, 112/2, 112/1, 195/1, 79/1, 265, 78/4, st.123, 190, 184, 42/1, 41, 183/3, 20/3, st.333, st.17/2. Jedná se o veřejná prostranství. Z tohoto důvodu je možné, že bude na těchto pozemcích omezen pohyb.