Stočné za III. čtvrtletí 2019 je možné platit v pokladně obecního úřadu v Pístech v úředních hodinách.