Sběr objemného a nebezpečného odpadu je naplánován na sobotu 11.května 2024 od 9,00 do 11,00 hodin ve sběrném dvoře obce Písty.