Sběr objemného a nebezpečného odpadu 22.9.2018, 8,30 -10,30 na sběrném dvoře obce Písty