Sběr objemného a nebezpečného odpadu 18.května 2019 od 8,30 – 10,30 hodin.

V sobotu 18. května 2019 bude ve sběrném dvoře obce Písty sběr objemného a nebezpečného odpadu. Mimořádně  v čase od 8,30 – 10,30 hodin, dle požadavku Technických služeb Nymburk.

Nepřijímá se tento odpad:

-odpad obsahující asbest

-pneumatiky ….. likvidují k tomu autorizované firmy: Best Drive Nymburk, ČSAP s.r.o. Nymburk

-stavební odpad ….. likviduje Šumbor s.r.o.: středisko Netřebice-tel. 724966263, středisko Sány-tel. 724084603.