Rekonstrukce komunikace od MŠ ke hřišti bude zahájena 24.9.2018.

Obec Písty oznamuje, že dnem 24.9.2018 bude zahájena rekonstrukce komunikace od MŠ k veřejnému hřišti. Rekonstrukci bude provádět společnost HALKO s.r.o. s termínem dokončení nejpozději do konce listopadu 2018. Při této příležitosti budou vyměněny uzávěry přívodu vody k jednotlivým domům v této ulici. V rámci výměny uzávěrů si mohou vlastníci domů, které bezprostředně sousedí s opravovanou komunikací, vlastním nákladem také případně vyměnit vodovodní přípojky na svém pozemku.
Informace s upřesněným harmonogramem průběhu prací a termínů omezení provozu na komunikaci budou dotčeným obyvatelům sdělovány průběžně obvyklým způsobem, tj. veřejným rozhlasem, na webových stránkách obce a písemně do poštovních schránek.