Připomínáme, že faktury za stočné byly splatné dne 9.8.2022.

Žádáme odběratele, kteří ještě fakturu nezaplatili o úhradu.