Přerušení dodávky el. energie dne 2.12.2020 v době 7,30-13,00 na adresách Písty 105,113,114,120,121,141, č. 937843, par. č. 121/2