Poplatky na rok 2022 za odpad a ze psů se budou platit v pokladně obecního úřadu Písty od pondělí 17. ledna 2022

Sazba poplatku za odpad je 800,- Kč za občana s trvalým pobytem v obci. Sazba poplatku za odpad je 800,- Kč za rekreační objekt.

Poplatek ze psů: za prvního drženého je 30,- Kč, za každého dalšího 50,- Kč.

Faktury za stočné je také možné zaplatit hotově na obecním úřadě.