Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.3.2023 od 7:30 do 15:30 hodin.

Písty čp: 2 – 7, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 37 – 48, 50, 51, 52, 53, 55 – 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 82, 86, 88, 91,

98, 99, 104, 107, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 127, 131, 133, 140, 143, 161, 162, 164, 166, 169, 187, 200, 207.

kat. území Písty u Nymburka, parcelní číslo: 26/15, 113/85, 121/2, 266.