Omezení provozu na rekonstruované silnici od MŠ ke hřišti

Od 26.9.2018 po dobu cca 14-ti dnů, bude v době cca od 8,00 do 16,00 hodin neprůjezdná rekonstruovaná ulice od Mateřské školy ke hřišti z důvodu výkopových prací při výměně vodovodních přípojek. Žádáme občany, kteří budou potřebovat vyjet svými automobily, aby si je přeparkovali na náves a počítali s tímto omezením.
V nutném případě je výjimečně možnost vyjet z uzavřené části obce lesní cestou na Sadskou. Městský úřad Sadská povolil tuto výjimku, policie
nebude toto postihovat.