Odvoz popelnic v rekonstruované ulici.

Do rekonstruované ulice není možné vjet popelářským vozem. Žádáme Vás proto, abyste popelnice přistavili k vyvezení, buď na hlavní silnici, nebo na ulici, na roh k domu pana starosty.

Děkujeme za pochopení.