Odvoz popelnic a poplatek za komunální odpad za rok 2020

Svozový den pro odvoz popelnic je pátek. Na svozové známky roku 2019 budou Technické služby Nymburk vyvážet popelnice do konce února. Od března bude nutné mít vylepenou svozovou známku na rok 2020.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 je stanoven ve výši 950,- Kč. Úleva se poskytuje osobám přihlášeným v obci ve výši 250,- Kč. Osoba  přihlášená v obci zaplatí 700,- Kč.

Poplatek se začne platit v pokladně obecního úřadu Písty, v úředních hodinách,  od pondělí 20. ledna 2020.