Obecní úřad Písty upozorňuje občany, že je zakázáno na jejich soukromých pozemcích pálit trávu, plasty a domovní odpad.