Čištění komínů v roce 2021

Sbor dobrovolných hasičů oznamuje, že v termínu 15-tého, 17-tého a 18-tého července 2021, bude v naší obci probíhat pravidelné čištění komínů.

Čištění, kontrola a vystavení protokolu o těchto pracích, dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., bude prováděno za jednotnou cenu 300,- Kč za jeden odvod spalin.

Zájemci o tyto práce, se prosím hlaste osobně na obecním úřadu Písty u paní Doubravové, nebo na telefonním čísle: 325512082.