Čištění komínů v obci Písty bude probíhat ve dnech 3.9., 5.9. a 6.9.2020.

Čištění, kontrola a vystavení protokolu o těchto pracích, dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., bude prováděno za jednotnou cenu 300,- Kč za jeden odvod spalin.

Zájemci o tyto práce, se prosím hlaste na obecním úřadě u p. Doubravové, nebo na telefonním čísle: 325512082.