Český statistický úřad – Integrované šetření v zemědělství 2020

ČSÚ oznamuje, že v termínu od 1.9. do 26.10.2020 proběhne v terénu zjišťování. Zemědělské subjekty sídlící v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen prokazovat se průkazem tazatele

(platným ve spojení s občanským průkazem).