Cena vodného a stočného v roce 2019 – dodavatel VAK Nymburk

cena vody pitné 1m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)
– cena zůstává stejná jako v roce 2018

Pro část obce “Hájek”:
cena vody odkanalizované 1m3 – 46,32 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH)
– cena oproti roku 2018 zvýšena o 4,74 %