Posvícenská zábava 24. listopadu 2018 od 20,00 hodin v pohostinství u Kyselů Písty

TJ Sokol Písty pořádá v sobotu 24. listopadu 2018 od 20,00 hodin v pohostinství u Kyselů Posvícenskou zábavu. Hraje skupina BRAVO. Vstupné 100,- Kč.

Celý článek

Stočné za 3. čtvrtletí roku 2018 se bude platit od pondělí 15.10.2018

Celý článek

Omezení provozu na rekonstruované silnici od MŠ ke hřišti

Od 26.9.2018 po dobu cca 14-ti dnů, bude v době cca od 8,00 do 16,00 hodin neprůjezdná rekonstruovaná ulice od Mateřské školy ke hřišti z důvodu výkopových prací při výměně vodovodních přípojek. Žádáme občany, kteří budou potřebovat vyjet svými automobily, aby si je přeparkovali na náves a počítali s tímto omezením.
V nutném případě je výjimečně možnost vyjet z uzavřené části obce lesní cestou na Sadskou. Městský úřad Sadská povolil tuto výjimku, policie
nebude toto postihovat.

Celý článek

Rekonstrukce komunikace od MŠ ke hřišti bude zahájena 24.9.2018.

Obec Písty oznamuje, že dnem 24.9.2018 bude zahájena rekonstrukce komunikace od MŠ k veřejnému hřišti. Rekonstrukci bude provádět společnost HALKO s.r.o. s termínem dokončení nejpozději do konce listopadu 2018. Při této příležitosti budou vyměněny uzávěry přívodu vody k jednotlivým domům v této ulici. V rámci výměny uzávěrů si mohou vlastníci domů, které bezprostředně sousedí s opravovanou komunikací, vlastním nákladem také případně vyměnit vodovodní přípojky na svém pozemku.
Informace s upřesněným harmonogramem průběhu prací a termínů omezení provozu na komunikaci budou dotčeným obyvatelům sdělovány průběžně obvyklým způsobem, tj. veřejným rozhlasem, na webových stránkách obce a písemně do poštovních schránek.

Celý článek

Schválený územní plán obce Písty

Kompletní dokumenty naleznete v hlavním menu stránek obce Písty ‘O obci / Územní plán / Územní plán obce Písty – změna č. 2’.

Celý článek