11.7.2018 je uzavřen obecní úřad Písty z důvodu nemoci