Zastupitelé obce Písty

starosta:Martin Kraus
místostarosta:Hynek Fandák Bc.
členové:Lukáš Holub
Josef Trunecký
Rudolf Prokorát
Jaroslav Otta
Novotná Hana Mgr.
finanční výbor:Josef Trunecký - předseda
Rudolf Prokorát
Jaroslav Otta
kontrolní výbor:Lukáš Holub - předseda
Novotná Hana Mgr.
Stanislav Bouma
sociální komise:Novotná Hana Mgr.
Lenka Procházková
Lenka Trunecká