Starostové a předsedové místního národního výboru (od roku 1912)

datum
zvolení
jménofunkce
1912 Matěj Jeník starosta
1919 Jan Podolák starosta
1923 Josef Valenta starosta
1927 František Holan starosta
1931 František Holan starosta
1935 Václav Mazura ustanoven jako předseda správní komise
1936 Josef Valenta ustanoven jako předseda správní komise
1936 Jaroslav Černý starosta
1945 Josef Valenta předseda MNV
1946 Alois Šedina předseda MNV
1947 Jaroslav Horák předseda MNV
1948 Václav Čemus předseda MNV
1957 František Dvořák předseda MNV
1960 Josef Klicpera předseda MNV
1964 Josef Brožek předseda MNV
1971 František Dvořák předseda MNV
1976 Miroslav Šváb předseda MNV
1977 Vít Komárek předseda MNV
1981 Josef Turek předseda MNV
1986 Josef Koubek předseda MNV
1990 Ladislav Mazura starosta
1994 Ladislav Mazura starosta
1998 Ladislav Mazura starosta
2002 Jaroslava Jirousková starosta
2006 Jaroslava Jirousková starosta
2010 Martin Kraus starosta
2014 Martin Kraus starosta