04.12.2017

Oznámení nálezu - mobilní telefon


V obci Písty, na chodníku z obce k autobusové zastávce Písty, Temac byl nalezen mobilní telefon. Informace na obecním úřadě, tel. 325512082.